TERRA INCOGNITA - Súkromná základná škola Plavecký Štvrtok

Profil školy

Súkromná základná škola v Plaveckom Štvrtku bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky rozhodnutím MŠVVaŠ SR od 1. septembra 2015. V zámere zriadiť súkromnú základnú školu bolo akcentované vytvorenie takej školy, ktorá by bola bezpečná a priateľská k deťom. Terra incognita - Nepoznaná krajina v názve školského vzdelávacieho programu zasa naznačuje, že škola si dala za cieľ vzdelávať žiakov formou ich priameho aktívneho zapojenia do tohto procesu odhaľovaním niečoho nového, pre nich doteraz nepoznaného. Osobitnú pozornosť je venovaná regionálnej výchove, v rámci ktorej približuje žiakom historické udalosti,  život a dielo významných osobností tohto regiónu a priamo ich zapája do kultúrneho a spoločenského diania s cieľom pestovať v nich hrdosť na to, že žijú práve na tomto mieste.  Škola má ambíciu byť rodinnou školou, ktorá poskytuje žiakom aj mimoškolské vzdelávanie a pomáha im v príprave na vyučovanie.

Pretože škola začala svoju činnosť až od roku 2015,  poskytuje zatiaľ vzdelávanie len pre žiakov prvého až štvrtého ročníka. Postupuje pritom podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie – I. stupeň základnej školy, platného od 1. septembra 2015, ktorý rozpracovala do vlastného Školského vzdelávacieho programu. Disponibilné hodiny z rámcového učebného plánu využila na zaradenie informatiky a anglického jazyka už od prvého ročníka, čím chcela reagovať na potreby doby a na záujmy rodičov.      

 

 

 

 

 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Plavecký Štvrtok 351
900 68 Plavecký Štvrtok

Tel.: 034 7782080
Mobil: 0910 407 552
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.skolyzahorie.sk

Školy Záhorie © 2018