TERRA INCOGNITA - Súkromná základná škola Plavecký Štvrtok

2 percentá z daní

Vážení rodičia a priatelia školy, aj v tomto roku môžete podporiť činnosť a pomôcť skvalitniť materiálno - technické vybavenie Súkromnej základnej školy, Súkromnej obchodnej akadémie a Súkromnej strednej odbornej školy, ktoré pod spoločným názvom Školy Záhorie pôsobia v Plaveckom Štvrtku tým, že venujete 2 % z Vašej zaplatenej dane Občianskemu združeniu Školy Záhorie. Minulý rok sa nám, vďaka vám, podarilo získať 635 eur, za čo srdečne ďakujeme.

Ako poukázať percentá z dane pre Občianske združenie Školy Záhorie

Ak ste zamestnanec:

Do 15. 02. 2019 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadať zamestnávateľa, o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia sa dá zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Výsledná suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá. Údaje o prijímateľovi  - OZ Školy Záhorie vpísať do tlačiva Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

Potrebné údaje:

IČO: 42365295

Obchodné meno (názov): Školy Záhorie

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Plavecký Štvrtok č. 351, PSČ 900 68

V prípade, že chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%, je treba zaškrtnúť v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručiť do 30. 04. 2019 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

Vypočítať si 2% zo zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá. Do kolónky na poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa v daňovom priznaní pre fyzické osoby vpísať požadované údaje o prijímateľovi - OZ Školy Záhorie.

Potrebné údaje:

IČO: 42365295

Obchodné meno (názov): Školy Záhorie

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Plavecký Štvrtok č. 351, PSČ 900 68

V prípade, že chcete prijímateľovi oznámiť, že ste mu zaslali svoje 2%, je treba zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania (spravidla do 31. 03. 2019) na daňový úrad v mieste bydliska a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba:

Vypočítať 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 8 eur. Ak právnická osoba v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2018 (zvyčajne do 31. 03. 2019) nedarovala finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, ako je prijímateľ), tak môže poukázať iba 1% z dane a vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% zo zaplatenej dane. Do daňového priznania uviesť údaje o prijímateľovi - OZ Školy Záhorie. V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.

Potrebné údaje:

IČO: 42365295

Obchodné meno (názov): Školy Záhorie

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Plavecký Štvrtok č. 351,PSČ 900 68

V prípade súhlasu so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi alebo prijímateľom, je potrebné zaškrtnúť súhlas so zaslaním týchto údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote, určenej na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa sídla právnickej osoby a v tomto termíne aj daň z príjmov zaplatiť.

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu.

 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Plavecký Štvrtok 351
900 68 Plavecký Štvrtok

Tel.: 034 7782080
Mobil: 0910 407 552
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.skolyzahorie.sk

Školy Záhorie © 2018